Ekspertyzy, opinie, inwentaryzacje

Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy

Dzięki doświadczeniu i wysoce wykwalifikowanej kadrze inżynierów posiadających szerokie uprawnienia - w tym uprawnienia rzeczoznawcy, DL INVESTMENT SUPERVISION wykonuje ekspertyzyinwentaryzacjeopinie budowlane (wraz z oceną jakości) wielokrotnie wykorzystywane w celu rozwiązania sporu na linii Generalny Wykonawca, Podwykonawca bądź Inwestor. Niekiedy nawet na drodze sądowej. W pełni gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość wykonywanych zleceń. Jesteśmy świadomi wartości tworzonych przez nas dokumentów.

Zakres wykonywanych ekspertyz, opinii budowlanych i inwentaryzacji obejmuje ocenę jakości wykonywanych robót, stanu ich zaawansowania, a także weryfikację wykorzystanych materiałów podczas ich realizacji i zastosowanych rozwiązań technicznych. Dotyczy to:

  • robót budowlanych,
  • robót w zakresie instalacji i sieci sanitarnych,
  • robót w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

Zachęcamy Państwa do współpracy

 

DL Investment Supervision Dariusz Lustig, Łagowska 6/40, Warszawa 01-464, tel. 22 350-53-78, kom. 601-173-407, 602-358-923