Przeglady obiektów

Większość obiektów budowlanych wymaga okresowych przeglądów budowlanych, czyli sprawdzania stanu technicznego. Każdy właściciel oraz zarządca budynku są zobligowani do przeprowadzenia okresowych przeglądów budynku, tj. jego konstrukcji, instalacji oraz wyposażenia technicznego. DL INVESTMENT SUPERVISION oferuje właścicielom, użytkownikom, zarządcom i administratorom budynków/obiektów dokonywanie okresowych, obowiązkowych przeglądów budowlanych takich jak:

  • przeglądy budynków roczne,
  • przeglądy budynków gwarancyjne,
  • przeglądy budynków pięcioletnie.

Niezależnie od wymogów prawa należy pamiętać, że budynki oraz infrastruktura techniczna w celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania wymagają okresowych
i regularnych przeglądów budowlanych. W związku z tym często proponujemy naszym klientom wykonywanie kontroli obiektu częściej niż wymaga tego obowiązek ustawowy. Takie działanie pozwala w porę zapobiec niszczeniu i dewastacji materiałów obiektów oraz podnieść świadomość użytkowników, co przekłada się na wymierne korzyści materialne. Prawidłowo wykonany budowlany przegląd techniczny stanowi bezcenną informację dla właściciela obiektu o jego stanie technicznym oraz możliwym okresie eksploatacji, a także kosztach niezbędnych do jego utrzymania. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach kiedy znaczna część obiektów jest dzierżawiona, wynajmowana lub stanowi przedmiot kredytu, leasingu.

Zachęcamy Państwa do współpracy

 DL Investment Supervision Dariusz Lustig, Łagowska 6/40, Warszawa 01-464, tel. 22 350-53-78, kom. 601-173-407, 602-358-923